سیسمونی
فارست مبل/محصولات/سیسمونی اتاق نوزاد چیلک

سیسمونی اتاق نوزاد چیلک

استانداردهای چیلک

استانداردهای چیلک

 گواهی امنیت آلمانی و نشان دهنده ایمنی ، عملکرد محصول و کیفیت پایدار محصول می باشد.

  E0 به معنای نزدیک به صفر بودن گاز شیمیایی فرمالدیید که از مضرات آن سرطان زا و آلرژی زا بودن است می باشد.

 نشان استاندارد ملی ترکیه میباشد.

 نشان دهنده عدم وجود 6 ماده خطرناک کادیوم ، جیوه ، کرومیوم ، PBB ، BDE و سرب در محصولات می باشد.

 علامت CE سیستمی پذیرفته شده در اروپا جهت حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی و مجوز عرضه محصول در اروپا محسوب می گردد.

 نظام نامه ای است که توسط اتحادیه اروپا به منظور مدیریت و کنترل مخاطرات و احتمالات آسیب زا برای سلامتی و ایمنی انسان و محیط زیست که در مراحل تولید و ساخت ، واردات وعدم استفاده از مواد شیمیایی تدوین شده است.