فارست مبل
فارست مبل/تماس با ما

تماس با ما (دفتر مرکزی)

آدرس شوروم مرکزی و کارخانه: تهران، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 12، شرکت فارس تجارت افتخاری (فارست مبل)

کد پستی:  3313136712  تلفن: 6-02156717703

واحد خدمات پس از فروش داخلی (110)

 واحد لجستیک (داخلی 106)

 واحد مارکتینگ داخلی (310)

 واحد اداری داخلی( 115)

ایمیل: info@forestmobl.com

 ایمیل مستقیم مدیرعامل: manager@forestmobl.com

 

فرم انتقادها و پیشنهادها

در صورتی که مایل به شناسایی نیستید این فیلد را پر نکنید
*
*
*
*