فارست مبل
فارست مبل/تماس با ما

تماس با ما (دفتر مرکزی)

آدرس (دفتر مرکزی) : تهران، احمدآباد مستوفی میدان پارسا شهرک بهسازی صنایع چوب ایران سالن 12 کد پستی:3313136712 تلفن: 6-02156717703

واحد خدمات پس از فروش داخلی 110

 واحد لجستیک داخلی 106

 واحد مارکتینگ داخلی 310

 واحد اداری داخلی 115

ایمیل: info@forestmobl.com

 ایمیل مستقیم مدیرعامل: manager@forestmobl.com

 

فرم انتقادها و پیشنهادها

در صورتی که مایل به شناسایی نیستید این فیلد را پر نکنید
*
*
*
*