مبلمان

مقالات

چیدمان میز های غذاخوری

 ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
چیدمان میز های غذاخوری
منظور از اتاق ناهار خوری فقط این نیست که حتما شما باید یک اتاق مستقل و جدا را برای صرف غذا و قرار دادن میز ناهارخوری انتحاب کنید.

منظور از اتاق ناهار خوری فقط این نیست که حتما شما باید یک اتاق مستقل و جدا را برای صرف غذا و قرار دادن میز ناهارخوری انتحاب کنید.

میز غذاخوری0

اگر فضای خانه شما آنقدر بزرگ هست که بتوانید یکی از اتاق ها را به صرف غذا و میز ناهار اختصاص دهید چه بهتر ولی در غیر اینصورت اتاق ناهار خوری شما می تواند وسط  آشپزخانه شما یا قسمتی از اتاق نشیمن یا اتاق پذیرایی شما باشد.

میز غذاخوری00

چیزی که مهم است انتخاب یک میز ناهار خوری متناسب از نظر اندازه ، رنگ بندی و همخوانی آن با دکوراسیون پیرامونی است. 

میز غذاخوری000

تعداد کاراکتر باقیمانده: 5000
نظر خود را وارد کنید