شست و شو مبلمان

دمونتاژ محصولات چیلک

دمونتاژ کمد دو درب
قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ تخت نوزاد
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ تخت مهمان
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ تخت
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ کتابخانه
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ میز تحریر
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ دراور
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ کمد تک درب
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ کمد سه درب
قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ تومان

مونتاژ محصولات چیلک

 

 

 


لوگو ISO