فروشگاه اینترنتی فارست مبل (ارائه دهنده انواع خدمات برش اسفنج و فروش پنل های آکوستیک (عایق صوتی) )

آکوستیک (عایق صوتی)

به طور کلی علمی که به تولید و چگونگی انتقال امواج صدا در محیط های گوناگون می پردازد و پدیده های بازتاب  ، شکست  ، پخشایی و جذب آنها را در استودیو ها و... بررسی می کند آکوستیک نام دارد. آکوستیک دارای شاخه های بسیار زیادی میباشد مانند : آکوستیک ساختمان و سالنها ، آکوستیک موسیقی و... ، هدف اصلی آکوستیک از بین بردن صداهای زائد و مزاحم (نویز) در سالنها و ساختمانها و ایزوله سازی صوتی سالن و ساختمان و ساختن فضای مرده برای ضبط در استودیوها می باشد که در پایین شما نمونه هایی از پنل های آکوستیک را مشاهده میکنید.

فرم درخواست : در صورتی که پنل آکوستیک مورد نظر شما جزوه محصولات پایین نبود از طریق این فرم نمونه مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید تا با بالاترین کیفیت برای شما تولید کنیم.
*
*

تجهیزات آکوستیک

پنل آکوستیک DST 114
قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Cinema Round Vol3
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Cinema Round Vol2
قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Cinema Round
قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Bass Trap Shutters
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Cinema Round Vol4
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک هرمی 1*1 سانتیمتر
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Fuser Bass Trap
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Pulsar
قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک MD55
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Super Bass 90
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Flexi Panel A50
قیمت : ۴۱,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک Flexi Panel A60 30
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
پنل آکوستیک هرمی 1*2 سانتیمتر
قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
بدون موجودی
Flexi Screen Lite
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
بدون موجودی

لوگو ISO