تصویر بالای سایت

اعلام حواله

اعلام حواله

*
شماره قرارداد را وارد نماییدکه بر روی فاکتور و قسمت بالا سمت چپ قرار دارد
*
مبلغ را وارد نمایید.
*
*
بانکی که به آن واریز داشته اید. *
*

* = ضروری

شماره پیگیری را وارد کنید.