اعلام حواله

*
شماره قرارداد را وارد نماییدکه بر روی فاکتور و قسمت بالا سمت چپ قرار دارد
نام بانک خودتان را وارد نمایید. نام بانک خود را وارد نمایید.
مبلغ را وارد نمایید.
شماره پیگیری و یا مرجع را وارد نمایید.
*
بانکی که به آن واریز داشته اید. *
*


* = ضروری

شماره پیگیری را وارد کنید.


لوگو ISO