مدیریت خدمات مشتریان

m1
 m2
  m3

امروزه کارایی و اثر بخشی فرایندهای سازمان سخن روز است . با مطالعات علمی باید

 به  این پرسش  پاسخ داد که  چگونه  می توان  اثربخشیفرایندهای سازمان را  بهبود

بخشید.

صاحبنظران معتقدند که یکی از راههای افزایش اثربخشی سازمان،بهبود کیفیت خدمات

و منظور از آن، تامین نیازها و  انتظارات مشتریان است. قابل استفاده برای  مشتری یک

تعریف متداول از کیفیت است.

دمینگ (یکی از پیشگامان نهضت  ( TQM کیفیت  را با  رضایت مشتری  یکی  می داند.

بنابراین، با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان بالا می رودو بدین طریق  اثربخشی

سازمان ارتقا می یابد.

به همین خاطر می توان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست

 

 icon 2   تلفن تماس : 6-56717703-021 (داخلی 111) 

  icon 4   ایمیل: CRM@forestmobl.com       ایمیل مدیریت : manager@forestmobl.com

  icon 1   ساعات کاری از شنبه تا چهارشنبه 07:00 الی 17:00 

crm0

لوگو ISO