شعب

شعب چیلک 

سعادت آباد : پایین تر از میدان کاج نبش 16 غربی _ تلفن : 26764703 _ ساعت کار 10 الی 22

 شریعتی : پایین تر از پل رومی _ تلفن : 22600010 _ ساعت کار 10 الی 22:30

بازار مبل 1 : سرای حافظ جنب آبنما _ تلفن : 66295725  _ ساعت کار 9 الی 21 

بازار مبل 3 : طبقه همکف _ تلفن : 66193047 _ ساعت کار 9 الی 21

 

بازار سه

 

بازار یک

 

پل رومی

 

سعادت آباد

 

شعب سه با

بازارمبل 1 : سرای حافظ ، زیر همکف پلاک 125/3 _ تلفن 66295718 _ ساعت کار 9 الی 21 

بازار مبل 3 : طبقه اول پلاک 144 _ تلفن 66193067 _ ساعت کار 9 الی 21

شریعتی : شریعتی بالاتر از میرداماد  رو به رو کوچه آهور پلاک 1212 _ تلفن : 22222666 _ ساعت کار 10 الی 22:30

سعادت آباد : پایین تر از میدان کاج نبش 16 غربی _ تلفن : 26764703 _ ساعت کار 10 الی 22 

 سه با سه
 سه با یک

 

 

شعب نیلز و لتا

شریعتی : بالاتر از میرداماد جنب پمپ بنزین نبش کوچه شواری_ تلفن 22851771 _ ساعت کار 10 الی 22:30

بازارمبل 1 : سرای حافظ ، زیر همکف پلاک 125/3 _ تلفن 66295718 _ ساعت کار 9 الی 21

 

فروشگاه بازار مبل شماره یک