شست و شو مبلمان

دمونتاژ محصولات چیلک

دمونتاژ تخت
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ شلف
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
دمونتاژ نیمکت
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ پاتختی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
دمونتاژ دراور
قیمت : ۵۳,۰۰۰ تومان
دمونتاژ کمد سه درب
قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ تومان

مونتاژ محصولات چیلک

مونتاژ تخت مهمان
قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
مونتاژ تخت
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
مونتاژ شلف
قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
مونتاژ نیمکت
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
مونتاژ پاتختی
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
مونتاژ کتابخانه
قیمت : ۴۵,۵۰۰ تومان
مونتاژ میز تحریر
قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
مونتاژ دراور
قیمت : ۴۵,۵۰۰ تومان