سرویس تریو

تریو

سرویس سلطان

سرویس سلطان

سرویس اکتیو

اکتیو

سرویس رویال

رویال

سرویس داینامیک

سرویس دارک متال

دارک متال

سرویس رمانتیک

رمانتیک

سرویس فلورا

فلورا

سرویس یاقوت

یاقوت

سرویس لافتر

لافتر

استانداردهای چیلک

 

 

 استانداردهای چیلک

 گواهی امنیت آلمانی و نشان دهنده ایمنی ، عملکرد محصول و کیفیت پایدار محصول می باشد.

  E0 به معنای نزدیک به صفر بودن گاز شیمیایی فرمالدیید که از مضرات آن سرطان زا و آلرژی زا بودن است می باشد.

 نشان استاندارد ملی ترکیه میباشد.

 نشان دهنده عدم وجود 6 ماده خطرناک کادیوم ، جیوه ، کرومیوم ، PBB ، BDE و سرب در محصولات می باشد.

 علامت CE سیستمی پذیرفته شده در اروپا جهت حصول اطمینان از کیفیت و ایمنی و مجوز عرضه محصول در اروپا محسوب می گردد.

  نظام نامه ای است که توسط اتحادیه اروپا به منظور مدیریت و کنترل مخاطرات و احتمالات آسیب زا برای سلامتی و ایمنی انسان و محیط زیست که در مراحل تولید و ساخت ، واردات وعدم استفاده از مواد شیمیایی تدوین شده است.

 

 

 


لوگو ISO